Görme Engelliler

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI DALLARI
10-ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
DALLAR
10_01:Endüstriyel Kontrol Dalı
10_02:Mekatronik Dalı

ALANIN AMACI:

Dünyada özellikle 1980´li yıllardan sonra, endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretiminde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Gelişen ve değişen dünya pazarlarında teknolojinin ilerlemesiyle, endüstriyel ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken; müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde gelişmiştir. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun pazar rekabeti sonucu, ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavram ve yöntemler doğmuştur. Bunlardan biri de endüstriyel otomasyon kavramıdır. Endüstriyel otomasyon kavramı, özellikle tasarım felsefesini ve mühendislik eğitimini etkilemiş, endüstriyel teknoloji üretimi ve mühendislik eğitiminde önemli değişikliklere neden olmuştur. Robot teknolojisinin her alanda yaygın şekilde kullanıldığı günümüzde, endüstriyel otomasyon, teknolojinin bir gereği hatta zorunluluğudur. 
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

BU ALANDAKİ MESLEKLER:

Mekatronik Teknisyenliği, Endüstriyel Kontrol Teknisyenliği

1-MEKATRONİK TEKNİSYENİ
Tanımı
Mekanik, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojilerinden oluşan sistemlerin; kurulum, bakım, onarımını yapan ve çalışır durumda kalmasını sağlayan kişidir.
Görevleri

 • Temel elektrik-elektronik işlemlerini yapmak,
 • Hidrolik pnomatik devre çizmek ve devre kurmak,
 • Temel el becerisi işlemlerini yapmak,
 • Mekanizmaların, arıza ve bakımını yapmak,
 • Otomatik kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,
 • Bilgisayarda modelleme ürünlerin resmini çizmek,
 • Programlanabilir kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,
 • Otomasyon sistemi programlamak,
 • Robot sistemlerini kontrol etmek,
 • Endüstriyel veri izleme programlarını kullanmak,
 • Yabancı dilde süreli yayınları ve internet kaynaklarını takip etmek,
 • İş organizasyonu yapmaktır.
2-ENDÜSTRİYEL KONTROL TEKNİSYENİ

Tanımı
Endüstrideki otomasyon sistemlerinin yanı sıra internet ile kontrol edilen işyeri ve ev otomasyonu sistemlerinin; kurulum, bakım, onarımını yapan ve çalışır durumda kalmasını sağlayan kişidir.
Görevleri

 • Temel elektrik-elektronik işlemlerini yapmak,
 • Bilgisayarlı elektronik devre çizimi yapmak,
 • Bilgisayar programı yazmak,
 • Temel el becerisi işlemlerini yapmak,
 • Mikro denetleyici devreleri kurmak,
 • Otomatik kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,
 • Bilgisayar ağları ile çalışmak,
 • Programlanabilir kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,
 • İnternet üzerinden sistem kontrolü yapmak,
 • Robot sistemlerini kontrol etmek,
 • Endüstriyel veri izleme programlarını kullanmak,
 • Yabancı dilde süreli yayınları ve internet kaynaklarını takip etmek,
İş organizasyonu yapmaktır.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Mesleği icra eden kişiler; makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, bilgisayar programlama yapabilen, sistematik ve planlı çalışabilen, yeniliklere açık, rutin işlerden sıkılmayan, dikkatli ve tedbirli, grup çalışmalarına yatkın bireyler olmalıdır. 
Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyen kişiler;

 • Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,
 • Matematikle ilgili konularda başarılı,
 • Sayılar ve şekiller arasındaki ilişkileri çabuk algılayabilen,
 • El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
 • El ve gözlerini eş güdümlü kullanabilen,
 • Bilgisayar programlama yapabilen,
 • Sistematik ve planlı çalışabilen,
 • Yeniliklere açık,
 • Rutin işlerden sıkılmayan,
 • Dikkatli ve tedbirli çalışan,
 • Ekip halinde çalışmaya yatkın,
 • Teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden, 
  bireyler olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel Otomasyon alanındaki kişiler çalışmalarını fabrika, atölye veya iş yerlerinde genellikle kapalı alanlarda yürütürler. Yapılan iş rutin olmadığı için sürekli problem çözme ve tasarım yaparlar. Bu da mesleği hareketli ve zevkli kılar. Robot sistemlerinin kontrolü, programlanabilir kumanda sistemlerinin kurulumu ve bakımı, bilgisayar kontrollü makinelerin işletilmesi, bilgisayar ağları ile çalışma gibi işler ancak yüksek bir dikkat ve sistematik çalışmayı gerektirir. Görevleri itibariyle diğer çalışanlarla etkileşimde bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır. Bu nedenle görevi hem aletlerle, hem de insanlarla ilgilenmeyi gerektirmektedir. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü olabilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanından eğitim alan meslek elemanları, kamu ve özel işletmelerde, makine, otomotiv, tekstil, gemi otomasyonu, savunma sanayi, plastik, tıp elektroniği, uçak, enerji, iletişim, petrokimya, sektörlerinde çalışabilir. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ülkemizde gelişmekte olan bir sektördür. Bu nedenle endüstrinin geliştiği bölgelerde özellikle meslekî eğitim almış elamanların iş bulma
imkânları daha fazladır. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanından mezun olan veya sertifika alan öğrenciler, seçtikleri dalda/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 • Makine,
 • Otomotiv,
 • Tekstil,
 • Gemi otomasyonu,
 • Savunma sanayi,
 • Plastik,
 • Tıp elektroniği,
 • Uçak,
 • Enerji,
 • İletişim,
 • Petrokimya sektörlerinde çalışabilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi; tüm meslek liselerinin ‘endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı’nda diploma programları ile Meslekî Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programlarıyla verilmektedir. 
Bu alan mezunları; YÖK’ün uygulaması devam ettiği sürece aşağıda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler:

 • Elektronik Haberleşme,
 • Gemi Makineleri,
 • Endüstriyel Elektronik,
 • Gemi Makineleri İşletme,
 • Elektrik Elektronik Teknikerliği,
 • Makine,
 • Endüstriyel Otomasyon,
 • Otomotiv,
 • Mekatronik,
 • Raylı Sistemler Teknolojisi,
 • Mekatronik,
Ayrıca, katsayı problemi ortadan kalktığından meslekî ve teknik lise mezunlarından kendisini yetiştirenler üniversite giriş sınavlarında başarılı olursa dilediği lisans programında eğitim alabilir. 
Meslek yüksekokulunu bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. 
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlikleri kazanan meslek elemanları endüstriyel otomasyon alanındaki işletmelerde kariyer yapabilirler

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi